Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Xã Ka Đô -Huyện Đơn Dương -Lâm Đồng